لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

صادر کننده نمونه ملی در سال 1395

با کمال افتخار به اطلاع می رساند گروه ستاره کویر یزد ( فرش خاطره کویر) به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال 1395 انتخاب شد.

این موفقیت بزرگ نتیجه تلاش مستمر مدیریت گروه، کارکنان صدیق و تلاشگر و سیاست گذاری های اصولی در راستای صادراتی پویا و پایدار بوده است.

 

امیدواریم با همکاری و همدلی گروهی شبکه بزرگ ملی و بین المللی ستاره کویر، در آینده موفقیت های بزرگتری را شاهد باشیم.

نساج :: صادر کننده نمونه ملی در سال 1395نساج :: صادر کننده نمونه ملی در سال 1395