لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

P008-2096 فرش ایریشم گونه 700 شانه 8 رنگ، تراکم 3000 ، ظرافت 1400000 سرنخ

 
فروش توسط فرش ستاره کویر یزد
آماده ارسال از انبار فرش ستاره کویر یزد

فرش ایریشم گونه 700 شانه 8 رنگ، تراکم 3000 ، ظرافت 1400000 سرنخ