لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

B038-5194 مجموعه ای از طرح های محلی ( ایلیاتی) هیت ست و فریزه 320 شانه 10 رنگ، ظرافت 409000 سرنخ

 
فروش توسط فرش ستاره کویر یزد
آماده ارسال از انبار فرش ستاره کویر یزد

مجموعه ای از طرح های محلی ( ایلیاتی) هیت ست و فریزه 320 شانه 10 رنگ، ظرافت 409000 سرنخ